ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΔΑΜ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΔΑΜ Κ.Ε.Κ.Λ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟ ΖΕΥΞΗΣ