Αρχική Ανακοινώσεις - Γνωστοποιήσεις
Ανακοινώσεις - Γνωστοποιήσεις

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ INTERNATIONAL -

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ THETIS ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28.03.2016

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 751ης/24.2.2016 αποφάσισε την αναστολή εξαγορών μεριδίων ΟΣΕΚΑ τη Δευτέρα 28.03.2016 (αργία Καθολικού Πάσχα), καθώς η ημερομηνία αυτή αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών.

 


 

 

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων) την 24-12-2015 (απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/707/4.3.2015).

 

Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών την ΠΝΠ της 18.07.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων". ΦΕΚ Β 2625/7.12.2015

 

31.08.2015: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με άρση αναστολής εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

 

12.08.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς"

 

03.08.2015: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

 

27.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

 

20.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

 

17.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Τραπεζική Αργία

 

15.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Τραπεζική Αργία

 

13.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Τραπεζική Αργία

 

09.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Τραπεζική Αργία

 

 07.07.2015: Ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Τραπεζική Αργία

 

29.06.2015:  Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο της Τραπεζικής Αργίας

 

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων) κατά την 3η Απριλίου 2015 και την 6η Απριλίου 2015.

 

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 27.01.2015.

 

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων) κατά την 24η Δεκεμβρίου 2014.

 

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση τροποποίησης Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων 09.04.2014.